Uwaga!

Informujemy, że z przyczyn techniczno-ekonomicznych kasujemy możliwość zamawiania w sklepie materiałów Fastbind.
W sklepie nadal będzie można podglądać ceny towarów, aktywne też pozostają przyznane rabaty.
Przyszłe zamówienia należy więc składać mailowo na adres: poligrafia@tomaco.pl z podaniem kodu lub nazwy zamawianego produktu oraz danymi do do faktury i adresem do wysyłki.


Regulamin sklepu - nieaktualny od dnia 4.12.2019 r.

 

Strony umowy

1. Właścicielem sklepu internetowego jest przedsiębiorstwo Tomaco-Intro Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Krasickiego 108; Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000114520, REGON: 590747680, NIP: 772-19-80-794.
2. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

 

Postanowienia wstępne.

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż na terenie Polski poligraficznych materiałów eksploatacyjnych, w tym przede wszystkim materiałów do wykonywania opraw introligatorskich systemem Fastbind.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, w wartościach netto i brutto (z podatkiem VAT)
3. Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Formy płatności.

W sklepie przyjęte są dwie formy płatności:

- płatność online z konta bankowego w systemie „Przelewy24”,

- płatność za pobraniem przy dostawie towaru.

Uwaga! Płatność „za pobraniem” obarczona jest dodatkowym kosztem pobrania (5 zł + podatek VAT). Przy wyborze tej opcji, klient reguluje należność w momencie odbioru przesyłki.

W przypadku płatności „online” (przedpłaty), zamówiony towar zostaje wysłany do klienta po otrzymaniu potwierdzenia generowanego przez system „Przelewy24”.

 

Dostawa

Dostawy materiałów o wartości przekraczającej 60,- zł netto realizowane będą za pośrenictwem firm kurierskich DHL lub DPD, na koszt sklepu.

Zamówienia o wartości równej lub mniejszej niż 60,- zł netto obarczone będą dodatkową opłatą za wysyłkę towaru w kwocie 17,- zł netto.

 

Składanie zamówień

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
3. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-mail z informacją szczegółową będącą ofertą transakcyjną.
Akceptacja przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i jego przystąpienie do umowy kupna - sprzedaży następują:
- w przypadku płatności „online” poprzez wpłatę należnej kwoty w systemie „Przelewy24".
- przy płatności za pobraniem - poprzez potwierdzenie zamówienia drogą mailową.
5. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. 
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

Ochrona danych osobowych
1. Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym Klient udziela firmie Tomaco-Intro Sp. z o.o.  zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

 

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
2. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres: sklep@tomaco.pl
Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.
3. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury VAT.
4. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych produktów, natomiast nie dotyczy usługi ich przewozu. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem produktów ze Sklepu do Klienta.
6. Przed dokonaniem wysyłki, klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sprzedaży tel. nr 44 6821599
7. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
2. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo do ich reklamowania.
3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu protokół reklamacyjny listem poleconym na adres: 97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 108 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres sklep@tomaco.pl
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do protokołu reklamacyjnego kopii Faktury VAT, oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.


Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest Sąd w Radomsku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.